1000 Square Feet Ghar Banane Mein Kitna Kharcha Aata Hai?

1000 Square feet ghar banane mein 12 lakh rupees ka kharcha aata hai. 1000 Square Feet Ghar Banane Mein Kitna Kharcha Aata Hai? Cement 400 Bori  400*310 per bag = 124000/- Reta 350 Ton  350*571 per ton = 199850/- Bricks (iet) 8000 pcs  8000*6 = 48000/- Loha 2500 kg  2500*57 = 142500/- Others (Flooring, Tiles,… Continue reading 1000 Square Feet Ghar Banane Mein Kitna Kharcha Aata Hai?